Alokacja na rok: 2013
Kod programu:POIG.03.01.00
Stan naboru:zamknięty
Liczba wniosków:109
Łączna kwota:937 112 331,34 zł
Procent wykorzystania: 937,11 %